Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («Πολιτική Απορρήτου») αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας μας και καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών-μελών, που συλλέγονται κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της. Επίσης καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών-μελών από την www.zantes-elastika.gr

Εάν ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, οφείλει να μην προβεί στην διαδικασία εγγραφής και την δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα.

Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Η διαδικασία εγγραφής στην Ιστοσελίδα και η χρήση των υπηρεσιών της απαιτεί την παροχή προσωπικών δεδομένων που προσδιορίζουν την ταυτότητα του χρήστη, ο οποίος και πρέπει να δηλώσει το ονοματεπώνυμο του, την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email), όνομα χρήστη , κωδικό χρήστη (password) και τηλέφωνο. Κατά την διαδικασία παραγγελίας, ο χρήστης καλείται να  δηλώσει επιπλέον πληροφορίες, όπως διεύθυνση κλπ για την αποστολή της παραγγελίας του.

Μετά την εγγραφή, ο χρήστης- μέλος έχει την δυνατότητα να προβάλλει και να τροποποιήσει τα παραπάνω στοιχεία, χωρίς καμία επιβάρυνση και με χρήση του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης.

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης- μέλος οπουδήποτε στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά  και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την νομιμότητα των σχετικών συναλλαγών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.

Μέσω της Ιστοσελίδας ο επισκέπτης-χρήστης-μέλος μπορεί να έχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων. Η www.zantes-elastika.gr δεν ελέγχει τις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις δράσεις των εν λόγω τρίτων.