Όροι Χρήσης

Με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία σας γνωρίζουμε τους όρους χρήσης του ιστοτόπου της εταιρείας μας, και σας παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας,  με ηλεκτρονική διεύθυνση www.zantes-elastika.gr και πριν προβείτε σε οποιαδήποτε παραγγελία.           
O Χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου www.zantes-elastika.gr, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης και δεσμεύεται από αυτούς. Σε περίπτωση μη αποδοχής τους, δεν επιτρέπεται η χρήση της.

Αν χρησιμοποιείτε αυτό το site ή εάν δημιουργήσετε σε αυτό λογαριασμό μέλους, είστε υπεύθυνοι για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού μέλους και του κωδικού πρόσβασης και για τον περιορισμό της πρόσβασης στον υπολογιστή σας από τρίτους, και συμφωνείτε να δεχτείτε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που εμφανίζονται στο πλαίσιο του λογαριασμού ή του κωδικού πρόσβασής σας. Εάν είστε κάτω από 18, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστοχώρο μας μόνο με τη εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα. Το www.zantes-elastika.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί υπηρεσίες, να τερματίσει λογαριασμούς, να διαγράψει ή να προσθέσει περιεχόμενο ή να ακυρώσει εντολές με την δική του ευχέρεια. 

 • Οι όροι χρήσης ισχύουν για όλο το περιεχόμενο της σελίδας και μπορούν να τροποποιούνται μονομερώς μόνο από την εταιρεία μας.
 • Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, μετάδοση, download, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • O Χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου www.zantes-elastika.gr πρέπει να σέβεται τη νομοθεσία και τους κανόνες που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες, καθώς και τον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET.
 •  Η Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου www.zantes-elastika.gr διέπεται  από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές, είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
 • Σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει ευθύνη του www.zantes-elastika.gr για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Χρήστη λόγω της χρήσης της ιστοσελίδας.
 • Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («Πολιτική Απορρήτου») αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας μας και καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών-μελών, που συλλέγονται κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της. Επίσης καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών-μελών από την www.zantes-elastika.gr

Εάν ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, οφείλει να μην προβεί στην διαδικασία εγγραφής και την δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα.

Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Η διαδικασία εγγραφής στην Ιστοσελίδα και η χρήση των υπηρεσιών της απαιτεί την παροχή προσωπικών δεδομένων που προσδιορίζουν την ταυτότητα του χρήστη, ο οποίος και πρέπει να δηλώσει το ονοματεπώνυμο του, την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email), όνομα χρήστη , κωδικό χρήστη (password) και τηλέφωνο. Κατά την διαδικασία παραγγελίας, ο χρήστης καλείται να  δηλώσει επιπλέον πληροφορίες, όπως διεύθυνση κλπ για την αποστολή της παραγγελίας του.

Μετά την εγγραφή, ο χρήστης- μέλος έχει την δυνατότητα να προβάλλει και να τροποποιήσει τα παραπάνω στοιχεία, χωρίς καμία επιβάρυνση με τη χρήση του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης.

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης- μέλος οπουδήποτε στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά  και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την νομιμότητα των σχετικών συναλλαγών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.

Μέσω της Ιστοσελίδας ο επισκέπτης-χρήστης-μέλος μπορεί να έχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων. Η www.zantes-elastika.gr δεν ελέγχει τις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις δράσεις των εν λόγω τρίτων. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη - χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους και ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το www.zantes-elastika.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι  συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο.

 • Η Πολιτική Εχεμύθειας καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών-μελών, που συλλέγονται κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της www.zantes-elastika.gr

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης- μέλος οπουδήποτε στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά  και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την νομιμότητα των σχετικών συναλλαγών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 που αφορά την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Η  ιστοσελίδα www.zantes-elastika.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική  νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε μέλος της. Σε περίπτωση λήξης της συναλλακτικής σχέσης, τα δεδομένα σας διαγράφονται.

Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα σας ζητηθούν προσωπικά δεδομένα μόνο εάν γίνετε χρήστης - μέλος και προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων ή εάν επιλέξετε να λαμβάνετε ενημερωτικά email.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης - μέλος στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά  και μόνο για χρήση από αυτήν ή από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Τα τηρούμενα αρχεία δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης - μέλος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης (αρθ.11-12-13 του Ν. 2472/97) στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών.

 • Το cookie είναι ένα μικρό ηλεκτρονικό αρχείο, συνήθως αποτελούμενο από γράμματα και αριθμούς, το οποίο αποστέλλεται από μία διαδικτυακή τοποθεσία και αποθηκεύεται στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη, επιτρέποντας την ταυτοποίηση της.

Τα Cookies συμβάλλουν στην βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη στο διαδίκτυο, γι’ αυτό και στην ιστοσελίδα www.zantes-elastika.gr  χρησιμοποιούμε Cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας κατά την χρήση της ιστοσελίδας μας.

Τα Cookies διατηρούν πληροφορίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και αποθηκεύουν τα αγαπημένα σας προϊόντα για συγκεκριμένο διάστημα.

Ο χρήστης που επισκέπτεται και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που διατυπώνονται σε  αυτή, χωρίς καμία εξαίρεση. Αν δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, μην χρησιμοποιήσετε αυτό το διαδικτυακό  τόπο.

 • O Διαδικτυακός Τόπος www.zantes-elastika.gr, ενημερώνει ανελλιπώς, τόσο τα προϊόντα όσο και τις τιμές τους. Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει φωτογραφικό υλικό καθώς και πληροφορίες για κάθε προϊόν και την εταιρεία κατασκευής του. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από το τελικό προϊόν.
 • Η ετικετογράφηση των προϊόντων και κατά κύριο λόγω των ελαστικών  γίνεται με ευθύνη των κατασκευαστών τους και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.
 • Η εταιρεία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν λάθη και στην περίπτωση αυτή δεν φέρουμε καμία ευθύνη.
 • Όλες  οι αναγραφόμενες τιμές είναι σε Ευρώ και μπορούν να μεταβάλλονται οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση, με τη δέσμευση  τήρησης της συμφωνηθείσας τιμής κατά την παραγγελία.
 • Μπορείτε να αποστείλετε την παραγγελία σας για το προϊόν που σας ενδιαφέρει:
 1. Μέσω της ιστοσελίδας επιλέγοντας «Προσθήκη στο Καλάθι».
 2. Mε την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, επιλέγοντας «Επικοινωνία» ή απευθείας   στο mail   info@zantes-elastika.gr
 3. Ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά στα τηλ.210 2582635 & 210 2582404 Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 18:30 και Σάββατο 09:00 – 14:30.
 • Η εξόφληση της παραγγελίας σας γίνεται με τους παρακάτω τρόπους.
  Πληρωμή στο κατάστημα. Σε αυτήν περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλους τους τρόπους πληρωμής που διαθέτουμε. Δηλαδή να πληρώσετε είτε με μετρητά, είτε μέσω πιστωτικής κάρτας, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.                           .
  Μέσω πιστωτικής κάρτας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας με οποιαδήποτε κάρτα (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ AMERICAN EXPRESS & DINERS) έως και σε 10 άτοκες δόσεις, αναλόγως του συνολικού ποσού αγοράς.
 1. Για συνολικές αγορές έως και 200€ σας δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης έως και με 4 άτοκες δόσεις.
 2. Για συνολικές αγορές από 201€ έως και 400€ σας δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης έως και με 6 άτοκες δόσεις.
 3. Για συνολικές αγορές από 401€ έως και 600€ σας δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης έως και με 8 άτοκες δόσεις.
 4. Για συνολικές αγορές από 601€ και άνω σας δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης έως και με 10 άτοκες δόσεις.

Η επιλογή της πληρωμής με Τραπεζική Κατάθεση είναι διαθέσιμη και κατά την παραλαβή από το κατάστημα καθώς και στην περίπτωση που επιλέξετε τα προϊόντα της παραγγελίας σας να αποσταλούν σε εσάς.
Μπορείτε να επιλέξετε την τράπεζα που σας διευκολύνει για την κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σας. Στην απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας πρέπει να αναγράψετε ως αιτιολογία το πλήρες ονοματεπώνυμό σας. Για την ταχύτερη εκτέλεση της παραγγελίας σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. +30 210 2582404 ή να μας στείλετε Fax στο +30 210 2582635 ή email στο info@zantes-elastika.gr  Για συναλλαγή μέσω e-banking στείλτε μας την επιβεβαίωση της κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού στον λογαριασμό μας στο info@zantes-elastika.gr
Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με την επιβάρυνση των εξόδων εφόσον χρησιμοποιείτε διατραπεζικές συναλλαγές. Προκειμένου να ολοκληρωθεί μία παραγγελία πρέπει το ποσό της κατάθεσης να είναι ακριβώς ίσο με το αντίτιμο της παραγγελίας σας. Τα πιθανά έξοδα της συναλλαγής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.                             .
Οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους  μπορείτε να καταθέσετε χρήματα είναι:

 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αριθμ. Λογαρισμού:132 402 137 13 
IBAN: GR 28 0110 1320 0000 1324 0213 713 

 1. EUROBANK

Αριθμ. Λογαρισμού: 0026 0049 78 0200694670 
IBAN: GR 05 0260 0490 0007 8020 0694 670

 1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ATTICA BANK)

Αριθμ. Λογαρισμού: 85 04 4228

IBAN: GR 35 0160 1630 0000 0008 5054 228 

Για συναλλαγές που δεν επιθυμείτε την χρήση της πιστωτικής κάρτας ή εάν δεν έχετε στην κατοχή σας πιστωτική κάρτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Prepaid Card. Την προμηθεύεστε από όλες τις τράπεζες με το ποσόν που επιθυμείτε να καταναλώσετε.

Σύντομα θα είναι διαθέσιμη και η επιλογή πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας ηλεκτρονικά.

 • Με τη λήψη της παραγγελίας ο πελάτης ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για την διαθεσιμότητα και την παράδοση των προϊόντων. Η παράδοση των προϊόντων μπορεί να καθυστερήσει: λόγω προβλημάτων στην παραγωγή των προϊόντων, λόγω ανωτέρας βίας και λόγω αδυναμίας επικοινωνίας με τον πελάτη.
 • Η παραλαβή των προïόντων της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει από το κατάστημά μας και με αυτό τον τρόπο σας παρέχουμε την δυνατότητα δωρεάν παροχών (εφόσον αυτές ισχύουν για το συγκεκριμένο προΐόν), όπως τοποθέτηση των προΐόντων της παραγγελίας σας στο αυτοκίνητό σας.
 • Η παραλαβή και τοποθέτηση των προΐόντων, θα πρέπει να γίνεται εντός των εργασίμων ημερών του καταστήματός μας και αφού έχετε λάβει πρώτα επιβεβαίωση από την εταιρεία μας μέσω email ή τηλεφωνικώς, ότι η παραγγελία σας είναι διαθέσιμη και έτοιμη για παραλαβή.
 • Η αποστολή των προϊόντων μας στον χώρο σας, πραγματοποιείται εντός 4-5 εργάσιμων ημερών (εκτός ειδικών περιπτώσεων).
 • Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει, πριν την αποστολή των προϊόντων, είτε μέσω email στο info@zantes-elastika.gr, είτε τηλεφωνικά στα +30 210 2582404 & +30 210 2582635.
 • Το κόστος των μεταφορικών επιβαρύνει τον παραλήπτη και υπολογίζεται κατά περίπτωση, και είναι ανάλογο του όγκου των προΐόντων και της περιοχής στην οποία θα αποσταλούν.
 • Επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντων που παραλάβατε γίνεται μόνον αφού μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα με την περιγραφή του προβλήματος  στο info@zantes-elastika.gr  και αφού λάβετε απάντηση μας. Επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντων που παραλάβατε  γίνεται εντός 10 ημερών  και εφόσον τα προϊόντα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και βρίσκονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν με την πλήρη συσκευασία τους και χωρίς φθορές. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα νόμιμα έγγραφα (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης  ή Τιμολόγιο Πώλησης). Όλα τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον αποστολέα.